Baca Temizleme

Baca Temizleme

Baca Temizleme, işlemi oldukça önemli bir konu olduğunda keyfi bir uygulama değil, kanunlarla düzenlenmiş mecburi bir uygulamadır. Senede 1 defa, 3 ayda 1 defa şeklinde belli yasal zamanlar belirlenerek bu zaman aralığında baca temizliği ve bakımı yapılması, kişilere bir yükümlülük olarak getirilmiştir. Yine baca temizliği ve bakımına ilişkin işlerin itfaiye tarafından yetki verilmiş firmalar tarafından ve çalışanları da itfaiyenin düzenlediği baca ve yağlı kanal eğitim programını tamamlamış, buna dair sertifika temin edinmiş kurum ve kişiler tarafından yapılması mecbur tutulmuştur. Tıkanmış bacaların telafisi mümkün olmayan ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.
Baca içerisinde hava şartlarından kaynaklanan yıpranmalar olabilmekte yine öteki yakıt türlerinde olduğu gibi kurum ve taş birikebilmektedir. Temizlenmeyen bacada sirkülasyon tam olarak sağlanmadığında bacada gaz birikmesi oluşacaktır. Karbonmonoksit adı verilen bu zehirli gaz bacadan dışarı çıkmadığı için binaya geri dönecektir, kokusu ve rengi olmayan karbonmonoksit gazı zehirlenmelere hatta ölümlere varan istenmeyen sonuçlarla karşılaşmanıza sebep olmaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki Baca Temizleme, bir yasal zorunluluktur. Bacalarınızı itfaiyenin tarafından düzenlenen prosedürler dahilinde zamanında temizletiniz.

Restaurant Baca Temizliği

Restoranlarda bulunan mutfak Baca Temizliği, yemekhane bacalarının temizliği, havalandırma bacalarının temizliği, fabrika bacalarının temizliği ise kullanım sıklığına bağlı olarak en fazla 3 ayda 1 sefer temizletilmelidir.  Baca Temizliği, hizmetinin bitiminde servis elemanları tarafından son kontroller yapıldıktan sonra kullanıma uygunluk sertifikası hazırlanıp müşterilere verilmesi zorunludur.

Baca Temizlik, senede en az 1defa baca temizlik yetkisi bulunan kurumlar tarafından temizlenmelidir. Bacalarda bulunan kurum ve zift gibi bacadan arındırılmalıdır. Bilinçsizce yaptıran temizlikler esnasında bacanın daha fazla tıkanmasına sebep olunur. Bacalar çok dikkatli kullanılması gereken sistemlerdir. Bu tür sistemler direk bina bacasına bağlı olduğundan, gaz kaçağı yangın tehlikesi kapsamaktadır. Kombi Baca Temizlik işleminin yapılmaması ya da tıkanması bacadan çıkan zehirli gazların baca içinde sıkışmasına, yaşam  yerine geri dönmesine dolayısı ile de zehirlenme ve yangın gibi acı durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu gibi durumlarla karşılamamak için baca temizlik ve kontrollerinizi periyodik olarak yaptırın.

ARA